top of page
Sorteringsstajon med containere for bedrifter og prosjekter.jpg

Sorteringsveiledning

Det er strenge krav til hva en kan kaste som blandet avfall. Det er derfor smart å bruke big-bags når en skal kvitte seg med avfall, spesielt ved kombinasjon med bruk av container. Her er en liste over hva en kan og ikke kan kaste i sekkene.

Dette kan sorteres i egne containere

Dersom du har muligheten til å sortere i stedet for å kaste avfallet som blandet restafall. Kan du sortere disse fraksjonene i egne containere, eller velge Big Bags.

 • Trykkimpregnert trevirke

 • Gips

 • Isolasjon

 • Tunge masser, betong, fliser, jord, stein og lignende.

 • El-avfall, ledninger, batterier. Alt som går på strøm eller batteri.

 • Farlig avfall, maling, lim og husholdningskjemikalier.

 • Lenoleum

 • Asbestprodukter

 • Tjærepapp og tak shingel

 • Bildekk

 • Spraybokser, brannslukningsapparater og andre trykksatte beholdere. Ta kontakt for bedre løsning enn container og big bags.

 • Matavfall. Dette er best å sortere i beholdere vi kan levere.

 • Flytende avfall. Ta kontakt for egnet avfallsløsning.

Contact

I'm always looking for new and exciting opportunities. Let's connect.

123-456-7890 

Dette kan sorteres i Big Bags.

Bestill egen sekk for disse avfalls fraksjonene:

Har du noen av disse fraksjonene vil den beste løsningen være å bestille egen sekk og sortere i:

 • Trykkimpregnert trevirke

 • Gips

 • Isolasjon

 • Tunge masser, betong, fliser, jord, stein og lignende.

 • El-avfall, ledninger, batterier. Alt som går på strøm eller batteri.

 • Maling, lim og husholdningskjemikalier.

 • Lenoleum

 • Asbestprodukter

 • Tjærepapp

 • Tak shingel

 • Bildekk

 • Spraybokser, brannslukningsapparater og andre trykksatte beholdere.

 • Metall

 • Papp

 • Papir

 • Plast

 • Rent trevirke, Kan være malt og med skruer og spiker

 • Hageavfall

bottom of page