Nettbutikk for privatmarkedet
Moms inkludert i prisene

Containerutleie til restavfall, priser og oversikt for privat.

Her er oversikten over forskjellige typer containere du kan leie til restavfall. I disse containerne kan du kaste blandet avfall, rot og skrot. Pass på at du ikke kaster farlig avfall.

Vi leier ut containere i Bergen med omegn.

Velg hvilke container du vil bruke.

Restavfall i container.jpg

Hvordan kaste restavfall

Se neste film om hvordan kaste betongavfall her.

Krokcontainer til restavfall

Ikke kast dette i containere til restavfall:

  • Ugjennomsiktige søppelsekker

  • Batterier

  • Gips

  • Beholdere for gass

  • Tunge masser, betong og tegl

  • Farlig avfall (maling, impregnert trevirke o.l)

  • Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)

  • Dekk

    <