top of page
Restavfall

Nettbestilling for privatmarkedet
Moms inkludert i prisene.

Containerutleie til restavfall, priser og oversikt for privat.

Her er oversikten over forskjellige typer containere du kan leie til restavfall. I disse containerne kan du kaste blandet avfall, rot og skrot. Pass på at du ikke kaster farlig avfall.

Vi leier ut containere i Bergen med omegn.

Velg hvilke container du vil bruke.

Restavfall i container.jpg

Hvordan kaste restavfall

Se neste film om hvordan kaste betongavfall her.

Krokcontainer til restavfall

Ikke kast dette i containere til restavfall:

 • Ugjennomsiktige søppelsekker

 • Batterier

 • Gips

 • Beholdere for gass

 • Tunge masser, betong og tegl

 • Farlig avfall (maling, impregnert trevirke o.l)

 • Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)

 • Dekk

 • Matavfall

 • Flytende avfall

 • Forurensede masser

 • Isolasjon type Glawa, steinull og glassvatt.

Har du noe av dette avfallet er det smart å benytte BigBags til å sortere i. Storsekker / BigBags kan du bestille her.

Vi henter også inn BigBags med varebiler eller kranbil.

bottom of page