Containerutleie til restavfall, priser og oversikt.

Her er oversikten over priser på containerleie til restavfall. I disse containerne kan du kaste restavfall blandet avfall, rot og skrot. Pass på at du ikke kaster farlig avfall. Se mer informasjon ved å velge en container.

Vi leier ut containere i Bergen med omegn.

Prisene inkluderer:
- Transport av container.
- Bompenger ved passering.
- De første 5 dager med leie.
- Restavfall opp til 1000, 2000 eller 3000 kilo.
Kaster du mer er prisen kr 1,90 pr. kilo for ekstra vekt.

Restavfall i container.jpg

Tilbud nå.
5 dager med gratis dagleie.

Hvordan kaste restavfall

Se neste film om hvordan kaste betongavfall her.