top of page
Tunge masser

Nettbestilling for privatmarkedet
Moms inkludert i prisene

Containerutleie til tunge masser.

I disse containerne kan du kaste tunge masser blanding som:

  • Stein

  • Jord

  • Betongprodukter

  • Fliser med fliselim

  • Keramikk

  • Tegl

  • Takstein

  • Leca

Velg hvilke container du vil bruke, og type masse du skal kaste.

Tunge masser i container.jpg

På dette bilde er det kastet tunge masser blandet som vil få fraksjonen 'Lett forurenset masse'.

Sørg for å ha rett type og størrelse på container til betongavfall og andre tunge masser. Bestill en krokcontainer dersom du har mye.

Se neste film om hvordan kaste trevirke avfall her.

bottom of page