Nettbutikk for privatmarkedet
Moms inkludert i prisene

Containerutleie til tunge masser.

I disse containerne kan du kaste tunge masser blanding som:

  • Stein

  • Jord

  • Betongprodukter

  • Fliser med fliselim

  • Keramikk

  • Tegl

  • Takstein

  • Leca

Velg hvilke container du vil bruke, og type masse du skal kaste.

Tunge masser i container.jpg

På dette bilde er det kastet tunge masser blandet som vil få fraksjonen 'Lett forurenset masse'.

Sørg for å ha rett type og størrelse på container til betongavfall og andre tunge masser. Bestill en krokcontainer dersom du har mye.

Se neste film om hvordan kaste trevirke avfall her.