top of page

Fordelene med kildesortering

Se også vår sorteringsveiledning her.

Kildesortering er et godt og enkelt miljøtiltak som alle kan gjøre. Når vi kildesorterer blir avfallet brukt til å lage nye produkter. Det som ikke kan gjenvinnes blir brukt til å lage energi. Slik bidrar vi til å ta best mulig vare på klodens ressurser. Gå til vår sorteringsveiledning.

Kildesortering vinn vinn

Kildesortering gir reduserte kostnader for bedriften og gjenvinning av ressurser.

Avfall er en ressurs, og når du kildesorterer får vi mulighet til å bruke det du kaster til noe verdifullt. Uttak og produksjon av nye råvarer belaster miljøet og har et høyt CO2 tilskudd til atmosfæren.

I Norge produserer vi omtrent et halvt tonn avfall i året per innbygger. Veldig mye av det vi kaster kan, og bør, brukes til noe nyttig. 

Visste du at for hver kilo plast som gjenvinnes sparer vi to kilo olje? Det gjør kildesortering gull verdt!

 

Mer å gå på

EU stiller krav om at 65 prosent av alt avfall skal materialgjenvinnes innen 2035. I Norge materialgjenvinner vi i underkant av 40 prosent, og vi kan bli enda flinkere.

Kildesorterer vi, blir avfallet vårt til nye råvarer. Resirkulert glass blir til nye glass eller brukes som råstoff i isolasjon, metallet fra metallemballasje smeltes om til nye metallprodukter, og matavfall blir til miljøvennlig biogass og biogjødsel. Alt avfall som er egnet til gjenvinning bør brukes om igjen så mange ganger som mulig, før det til slutt blir restavfall og utnyttes til produksjon av strøm og varme. Da brennes avfallet, og det kan bare gjøres én gang.

Visste du at glass- og metallemballasje kan brukes på nytt og på nytt, nærmest i det uendelige, så lenge det sorteres riktig?

Avfall er verdi

Matavfall er noe som altfor ofte havner i restavfallet. Den beste måten å utnytte matavfallet på er å gjøre det om til biogass. I tillegg kastes det for mye spisbar mat. Veldig mange matvarer holder seg lenger enn «best før»-datoen, og det er mange kreative måter å bruke rester på.

Biogass regnes som den beste måten å utnytte ressursene i matavfallet på. En bil kan faktisk kjøre hele 96 meter på biogass fra ett bananskall. Mange renovasjonsbiler og busser i Bergen kjører nå på biogass?

En annen avfallstype det er verdt å legge vekt på er glass- og metallemballasje. Det kan brukes på nytt nesten i det uendelige, om det blir kildesortert riktig. Om du ikke tar vare på de tomme syltetøyglassene og bruker dem igjen selv, er det derfor gull verdt om du sorterer dem riktig.

Det vi nok er aller flinkest på er å sortere papp og papir riktig. Når vi sorterer papiravfall sparer vi trær, som er verdifulle karbonlagre, og vi sparer energiforbruk til papirproduksjon. Ved å gjenvinne papiravfall sparer vi trær og forbruk av energi til papirproduksjon.

Er du usikker på hvordan du skal kildesortere riktig, kan du lese mer i vår sorteringsguide.

 

Blandet metall.jpg
Kategorisering av farlig avfall.jpg
Trevirke i container.jpg
Vinduer.jpg
Isolasjon avfall.jpg
5 kubikk container med lett forurenset masse_edited.jpg
bottom of page