Henting av fulle 2020 liter Big-Bag sekker med søppel.

Henting av fulle 2020 liter Big-Bag sekker med søppel.

DBH 96x216x100 Vekt / Løftekapasitet 1500 kilo.

 

Betal nå kr 400,- pr. sekk som skal hentes og få tilsendt faktura for transport og avfallet som veies inn til mottak.

 

Priser for transport (etterfaktureres):

 • Transport ved henting av sekker kr 1438,- pr. time.
 • Bompenger ved passering.

 

Priser på avfallet som veies inn (etterfaktureres):

Viktig: Avfallet som leveres med sekker må ikke blandes. Det er viktig å sortere i følgende fraksjoner.

 • Restavfall kr 1,90 pr. kilo.
 • Trevirke kr 0,99 pr. kilo.
 • Hageavfall kr 1,30 pr. kilo.
 • Trykkimpregnert trevirke kr 2,60 pr. kilo.
 • Gips kr 1,90 pr. kilo.
 • Isolasjon kr 1,90 pr. kilo.
 • Tunge masser, betong, fliser osv, kr 0,95 pr. kilo.
 • El-avfall kr 1,20 pr. kilo.
 • Maling, lim og husholdningskjemikalier kr 30,- pr kilo

 

Obs:

Sekkene må ikke stå lengre borte fra veien enn 5 meter. Står de vanskelig til kan det være verken kranbil eller varebil klarer å hente dem.

Sekkene må ikke lastes over kanten slik at det er fare for at last kan falle av under kraning og transport. Overfylte sekker med fare for uhell kan bli avvist av sjåføren.

 

Henting av fulle 2020 liter Big-Bag sekker med søppel.