top of page
Henting av fulle 2020 liter Big-Bags sekker med søppel.

Henting av fulle 2020 liter Big-Bag sekker med søppel.

DBH 96 x 216 x 100 cm. Vekt / Løftekapasitet 1,0 tonn.

 

Betal nå kr 88,- pr. sekk her i nettbutikken som skal hentes.

 

Når sekkene er innhentet sender vi en faktura for:

- Transport kr 1798,- pr. time. Inkl.mva.

- Bompenger ved passering.

 

Har du spørsmål kan du ringe vakttelefonen på 55256500 alle dager 8-22 inkludert lørdag og søndag.

 

Når sekkene kommer inn vil de bli veid. Disse prisene vil også komme på fakturaen.

Viktig: Avfallet som leveres med sekker må ikke blandes. Det er viktig å sortere i følgende fraksjoner.

 • Restavfall kr 2,40 pr. kilo.
 • Trevirke kr 1,24 pr. kilo.
 • Hageavfall kr 1,63 pr. kilo.
 • Trykkimpregnert trevirke kr 3,25 pr. kilo.
 • Gips kr 2,38 pr. kilo.
 • Isolasjon kr 2,38 pr. kilo.
 • Tunge masser, betong, fliser osv, kr 1,19 pr. kilo.
 • El-avfall kr 1,50 pr. kilo.
 • Maling, lim og husholdningskjemikalier kr 38,- pr kilo.
 • Øvrig farlig avfall prises etter gjeldende takster. Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 55 25 65 00 for ytterligere informasjasjon for å høre om best praksis for avfallstype. Vakttelefon 41 41 35 35.

 

Viktig vedrørende henting med KRANBIL:

 • Det må ikke være noen strømførende ledninger i luftender sekkene står: Veien må være bred nok til at støttelabbene kan settes ut.
 • Avstanden fra senter der lastebilen skal stå til borterste BigBag må måles, gi oss beskjed om avstanden. Tips: sett sekkene så nært som mulig der lastebilen kan stå og løfte sekkene opp på bilen.
 • Oppgi riktig fraksjon slik at riktig kranbil kommer for å hente.

 

Viktig ved henting med SKAPBIL:

 • BigBags kan hentes viss de står på paller og det er asfalt eller betong fast dekke til pallejekken. Det må IKKE VÆRE GRUS underlag.
 • Oppgi riktig fraksjon slik at riktig varebil kommer for å hente.

 

Hvis det er farlig avfall må dette oppgis ved bestilling fordi det må deklareres til myndigheter.

 

Ved større avvik i forhold til bestillinger kan sjåføren avvise oppdraget.

 

Bomtur / avvik vil bli belastet etter gjeldende takster.

 

Sekkene må ikke lastes over kanten slik at det er fare for at last kan falle av under kraning og transport. Overfylte sekker med fare for uhell kan bli avvist av sjåføren.

 

Henting av fulle 2020 liter Big-Bags sekker med søppel.

  bottom of page