top of page

Restavfall HTB Espehaugen

Restavfall, Odpady resztkowe, Residual waste

Ser du ikke et bilde som passer til det du skal kaste. Ta et bilde av hva du har så legger vi det inn i rett kategori. Send bilde med en beskrivelse til jarle@bmgas.no

Restavfall er ikke-farlig-avfall, en blanding av avfall som ikke har egen fraksjon og som ikke trenger å bli sortert for dette prosjektet.

Dette kan du kaste i restavfallcontaineren

bottom of page