top of page
Containerer på lager.jpg
10 kubikk.jpg

Bergen Miljø & Gjenvinning AS

Containerutleie i Bergen med omegn til private og bedrifter.
Her kan du leie rimelige containere til avfall.

bmgbestilling.com

Vi har også
salg av nye storsekker big-bags til avfall, og innhenting av fulle sekker.

bmgbestilling.com utleie av containerløsninger med fastpristilbud for alle typer avfall. Gå til bestillingssiden velg avfallskategori og størrelse på container du trenger.

Her er vårt kontor i Bergen. Sandviksveien 163A.
Se større kart.

Blogg om containerutleie, boss, avfall, søppel og sortering.

Kasting av boss og søppel.

Mange benytter fridagene om våren, sommeren og høst til å rydde opp i huset og kaste gammelt skrot.

Å leie en container fra Bergen Miljø & Gjenvinning AS vil gi deg beste løsning som finnes for å bli kvitt avfallet du måtte ha. Med vårt store utvalg av avfalls-tjenester kan vi hente alt av avfall, også problemavfall som må sorteres ut f.eks. el-avfall. Her kan vi tilby både sekker og henting av avfallet manuelt med varebil og bærehjelp.

Plassering av containeren er viktig.

For at vi skal kunne være mest mulig effektive ved utlevering av container er det viktig at plassen er ryddet før vi kommer. I følge brannforskriftene må man også huske at containeren må være oppstilt minimum fem meter fra husveggen. Ved å bestille en lukket container med luker så har man en ekstra sikkerhet for at et branntilløp i en kontainer kan reduseres.

Containerutleie for avfall i Bergen med omegn.

Å leie en container i Bergen for kasting av rot og skrot var for mange år siden en lett oppgave. Da kunne en leie en container og kaste alt avfallet blandet uten hensyn til om det var vanlig skrot eller spesialavfall, farlig avfall. Når dette pågikk ble ikke avfallet sortert og behandlet på avfallsstasjonene slik det blir nå, da gikk alt rett i Rådalen og ble deponert der til neste generasjons hodepine. Noe som er blitt en realitet i dag for beboere nær og på gamle deponier. Mange gamle fyllinger er nå planlagt å grave opp igjen for å bli flyttet til mer sikre fjellhaller, til en svært høy kostnad. 

Bergen Miljø & Gjenvinning AS er den nye generasjonen avfallsselskap som er med i denne tidlig fase av det grønne skiftet. Det er nå helt slutt på deponering av søppel i Norge etter den gamle metoden, nå blir alt avfall sortert til minste detalj, gjenvunnet eller brent til energigjenvinning. Forbrenningsanleggene har strenge krav til rensing av avgassene hvor det meste av de farlige stoffene brytes ned med den høye temperaturen i ovnene. Forbrenning av husholdningsavfall skjer mellom 850 grader og 1300 grader. Trykkimpregnert trevirke for eksempel må brennes ved ca 1700 grader. Temperaturene i disse ovnene styres ved å injisere gass til brennkamrene, jo mer gass en blander inn i forbrenningen jo høyere temperaturer kan avfallet brennes på. Avfall som inneholder mye fuktighet trenger mer gass for å opprettholde riktig temperatur. Varmen fra forbrenningen distribueres i dag til bygg over store deler av Bergen og utvidelse av varmenettverket gjøres hele tiden. Et av de store energikrevende anleggene i Bergen som f.eks. AdO Arena bruker denne spillvarmen.

Farlig avfall som samles inn i dag blir lagret i fjellhaller eller nedbrutt i kjemiske prosesser. Noe farlig avfall sendes til spesialforbrenning hvor temperaturen settes ekstra høyt mellom 1500 og 2000 grader. Ved disse temperaturene brytes nesten alt av kjemiske komponenter ned.

For å få til håndtering av avfall på best mulig måte, må alle ledd i kjeden fra kunder til mottakere gjøre en innsats. Alle ledd må sortere det de kan og følge de retningslinjer som er satt opp i avfallsforskriftene. Avfallsindustrien i Norge er frempå teknologisk og innovativ på gjenvinning. Norge er helt i tet på håndtering av avfall. Vårt fokus på å gjøre dette så riktig som mulig vil gi alle goder og resultater av et bedre miljø i tiden fremover. Ved å gjøre sortering av farlig avfall riktig blir kostnadene beskjedne ved innlevering. Det er viktig for miljøet, generasjoner fremover, og samfunnet at avfallet håndteres på en ordentlig måte.

Bergen Miljø & Gjenvinning AS har et konsept der du kan du leie en containere til alle typer avfall og få hjelp til problemavfallet. Leier du en container til f.eks. blandet restavfall, søppel, boss, vil det være en liten liste over hva en ikke kan kaste i samme container. Vi har vært innovativ og funnet enkle løsninger på dette problemet. Vi er eneste aktør i distriktet som tilbyr å hente problemavfall med varebiler som ikke kan kastes som blandet avfall kombinert med leie av containere. Vi har også introdusert løsningen med å levere Big-Bags kombinert med containere hvor du kan legge problemavfallet i.

Bergen Miljø & Gjenvinning AS har varebiler som raskt kan stille opp og hjelpe med å hente det problemavfallet du måtte ha. Fordi vi har mange kunder til enhver tid, og et stort antall containere ute, kan vi tilby hurtig henting av problemavfall. På disse varebilene har vi sjåfører og hjelpemenn som kan hjelpe våre kunder med å laste opp avfallet. Dette er spesielt praktisk når kunder har tunge ting som vaskemaskiner og frysebokser som må bæres ut. Vårt motto her er "Du peker, vi bærer!"

Oversikt over avfall og mengder.
Når et avfallsbehov oppstår, kan det i første omgang være lurt å få oversikt over hva en har, og sortere til side det som ikke kan kastes i containeren. Dersom en har mye avfall som må sorteres ut kan det være lut å bestille egen container til f.eks. Isolasjon, trykkimpregnerte materialer eller gips ved større mengder. Spør oss hva vi kan foreslå av rimelige løsninger. Er det små mengder som må sorteres ut, er det best at vi henter det med varebil.

Brannsikkerhet.

Avfall er en kilde til brennbart materiale, det er viktig derfor å tenke brannsikkerhet når en har større mengder avfall i et prosjekt. Det er viktig å avhende seg med bosset etter hvert slik at det ikke samler seg opp og tar opp plass i byggeprosjektet og kan bli en fare til en brannkilde. Selvantenning av forskjellige årsaker forekommer i avfall. Det er derfor viktig å tenke på brannrisiko og gjøre det en kan for å redusere den. Lukkede containere er best med tanke på om det oppstår en brann i en container, sett gjerne på hengelåser for ikke at uvedkommende kan kaste ting i containeren. Sørg også for at avfall ikke oppbevares slik at det kan være en fare for antennelse eller til hinder for rømningsveier. Av gjengangere til antennelseskilde i avfall er oppladbare Litium batterier, metallspon, oljeholdige filler og støv som kan antenne hver for seg eller i kombinasjon.

Vær spesielt påpasselig med oljeholdige filler, tvistdotter og særlig med løsemidler som lan selvantenne.

Vi har containerutleie i distriktene i og rundt Bergen, Askøy, Sotra og Arna.
Bergen Miljø & Gjenvinning AS har utkjøring av containere til alle bydeler i Bergen kommune samt nærliggende områder i Fjell og Kleppestø. 

Vårt Kundesenteret.
Vårt kundesenter er klar til å hjelpe deg med avfallsløsninger. Våre avfallskonsulenter er eksperter på avfallsløsninger og har et bredt kjennskap til hvilke muligheter det er for avhending av avfallet du måtte ha. Vårt kundesenter er åpent mandag til fredag fra kl. 07:00 til kl 21:00.

Utkjøring av containere.

Vi kjører ut containere mellom kl. 07:00 til ca. 18:00 alle hverdager mandag til fredag. Det er lurt å bestille containere dagen før, helst før kl 15:00 for å sikre levering til dagen etter. Utenfor sesongen kan vi ofte klare å levere samme dag. Hektiske perioder der det er lurt å bestille tidlig er om våren før helger og langhelger.

Avfallskonsulenter.

Har du et prosjekt med behov for assistanse og bærehjelp stiller vi med personell og rydder ut. På store prosjekter kan vi komme på befaring og forberede hva som trengs av utstyr og bemanning for å ta ut avfallet. 

Avslutning av container.

Ved avslutning og innlevering av fylt container er det sikreste å ringe oss før kl 15:00 dagen før ønsket henting eller tømming. Vi har stor kapasitet og oversikt over containersituasjonen og containerbiler som er aktive. Vi finner alltid en løsning. 

Brennbart avfall.
Er avfallet 90% av typen brennbart materialet og avfallet du skal kaste ikke større enn 1,5 meter i alle retninger, kan vi kjøre det til forbrenning direkte. Gi beskjed om du har avfall til forbrenning ved avslutning eller tømming av container.

Endring av avfallsfraksjon.

Har du bestilt og fått levert en container til en type avfall, og ser at det er kastet avfall av annen fraksjon, kan du ringe inn og gi beskjed om endring av avfallsfraksjon. Blir ikke endringen registrert i forkant av henting/tømming, kan lasten få avvik og ekstra kostnader med omklassifisering.

Fakturering.
Kunder betaler en startpris i nettløsningen og resten av fastprisen etter faktureres. Fastprisen kan bli høyere dersom vekten på avfallet er over det som står i tilbudet.  Når containeren blir innhentet, veier vi avfallet. Dersom det er mer avfall i containeren enn det som inkluderes i startprisen blir det som er ekstra av last etterfakturert. 


Avfallsrapport.
Vi registrerer lasten som kommer inn fra ditt prosjekt, mengde og fraksjoner. Hele eller deler av lasten deklareres ved innlevering. Deklarering er en del av innrapporteringen til myndigheter på hvor mye avfall som samles inn og hvordan det håndteres videre. Ønsker kunder avfallsrapporter kan vi sende dem på epost. Avfallsrapportene er satt opp slik at de tilfredsstiller krav til innrapportering til kommuner i forbindelse med byggesaker og rivningstiltak.

Hvordan kontakte oss.Vi registrerer alle innkomne og tapte anrop, dersom du ikke får svar på første forsøk vil du bli ringt tilbake. På vår nettside finner du lett frem til hvordan bestille, her kan du enkelt legge inn en forespørsel eller bestille en container direkte. Du vil raskt bli kontaktet av en kundekonsulent for bekreftelse eller informasjon rundt henvendelsen. Vår epostadresse er post@bmgas.no

Søppel som kan kastes som blandet avfall restavfall.
Når en leier en container til restavfall og ønsker å kaste en blanding av rot og skrot, er en begrenset til å kaste vanlige ting som, trevirke, plastgjenstander, møbler, papp og papir, tekstiler og metallgjenstander. For alt det andre du måtte ha varebiltransport eller Big-Bags. Sett problemavfallet på en egnet plass så kommer vi og henter det med varebil, eller legg det i Big-Bags på toppen av containeren. Da får du også større plass i containeren til å kaste restavfallet. Vi kan sende kunder liste på hva som må sorteres ut, du finner også full oversikt over det på våre sider. Feilkastet avfall vil medføre avviksgebyrer. Ring oss om du er i tvil på hva du kan kaste.

Avfallsfraksjoner som krever egen container.​

Har en mye boss og søppel som ikke kan kastes som blandet avfall, kan en spare penger på å ha egne containere for denne typen avfall og gjøre sorteringen selv i flere containere. Typiske avfallsfraksjoner i denne kategorien er: Trykkimpregnerte materialer, elektriske artikler, kabler og ledninger, stein og betongprodukter, jord, sand og gravemasser, hageavfall, isolasjon, vinduer og gips. Disse produktene har egne priser og de fleste av disse avfallsfraksjonene er billigere å levere inn enn restavfall, samtidig som det er et myndighetspålagt forbud mot å levere dette inn som restavfall. Selv om kravene kan virke strenge er det ofte rimeligere priser på disse avfallsfraksjonene enn restavfall.

 

Rimelige løsninger for problemavfall og spesialavfall i Bergen.

Spesialavfall er det dyreste å levere inn, det finnes for private et rimeligere alternativ. Alle avfallsmottak som har avtale med kommunen for mottak fra privathusholdninger tar imot avfall til subsidierte priser. Det er svært gunstig for private å levere på miljøstasjoner der renovasjonsavgiften subsidierer denne typen avfallsinnlevering. 

Elektronikk, maling og isolasjon.

Det vi ofte ser, som ikke hører hjemme i containere sammen med restavfall, er malingspann, impregnert tre, batterier, elektronikk og isolasjon. Alle er ikke like flinke til å sette seg inn i regler om sortering. Sorteringshensyn må en gjøre selv om en leier en container til restavfall.

Det kan være utfordrende med alle detaljer og unntak. For eksempel kan du kaste steinull, men ikke glassull. Det er heller ikke alle som er klar over at gips skal leveres for seg, også elektrisk utstyr er en gjenganger, men også annet avfall som ikke skal i containeren dukker opp av og til.

Et annet eksempel er bildekk og felger. Det skal absolutt ikke legges i containeren sammen med restavfall. Derimot er sykkeldekk og hele sykler greit. Vi i Bergen Miljø & Gjenvinning AS har laget en fin oversiktlig beskrivelse på hva som må sorteres ut i de forskjellige containerne, og hva som kan kastes, er det noe som er uklart må du bare ringe.

Her er det som ofte kastes feil i blandet restavfall.

  • Elektrisk og elektronisk utstyr som normalt benytter strøm eller batterier.

  • Eksplosivt avfall som ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere, brannslukkere, festfyrverkeri og lignende.

  • Stoffer og produkter som er merket med radioaktivt symbol.

  • Smittsomt materiale som sprøytespisser, blodposer, brukte bandasjer, bleier fra smittesyke.

  • Matavfall og frityrolje.

  • Avløpsslam.

  • Farlig avfall som maling, løsemidler, spilloljer, batterier, spraybokser, lim, asbest, vinduer med PCB eller klorparafiner, lysstoffrør, rengjøringsmidler, gulvbelegg med ftalater, impregnert trevirke, takpapp, bygge- og rivningsavfall som kan inneholde farlige stoffer.

  • Gipsplater og avfall som inneholder gips.

  • Flytende avfall.

  • Bildekk på felg.

Gebyr for å kaste søppel feil.

Containerfirma som som leier ut containere ilegger avviksgebyr dersom du kaster avfall i containeren som ikke skal være der. Alle produsenter av avfall, også private, er pålagt i avfallsforskriftene de samme krav til sortering.

La oss si at kunden kaster en enkelt brødrister i containeren. Det vil resultere i kontrollavgift, avviksgebyrer og behandlingsavgifter for flere tusen kroner, så det kan bli svært dyrt fritt å kaste uten hensyn til sorteringskravene. Bergen Miljø & Gjenvinning AS har løst problemet med at du kan sette til side problemavfall som vi henter med varebiler. Du kan også få en Big-Bag av oss som du kan sortere i og legge på toppen av containeren. Da slipper du avviksgebyrer samtidig som det er en enkel løsning. Se vårt tilbud om henting av problemavfall i menyen 'hjemmehenting'.

Overfylte containere.

Når du kvitter deg med store mengder søppel, er det viktig at minst mulig når over kanten. Det er strengt forbudt å kjøre med en overfylt container der søppel henger ut over sidene, i verste fall kan sjåføren miste sertifikatet. Vi bruker netting for å holde ting på plass, men om søppelet bygger for høyt er jo ikke dette mulig. Sjåfører kan avvise å hente overfylte containere.

Også vekten er av betydning. Er containere lastet med tunge masser som betong kan den bli for tung til at lastebilen klarer å løfte den. Det problemet oppstår ikke i de minste containerne på 5 kubikk, men vi opererer med 10 kubikk containere som de minste og det er derfor viktig at du ikke fyller mer enn 3/4dels full 10 kubikk container med betong stein, fliser og lignende. Vi leverer også 20 kubikk krokcontainere til tunge masser, disse containerne kan en laste full fordi de løftes på bilen med en krokløft i stedet for en lift-bom.

Elektriske avfallsartikler.

En annen god løsning er elektrobutikkene som tar imot, uten betaling, el-avfall eller EE-avfall som det også heter. 

Dette er spesialavfall og farlig avfall.
Alt avfall som er flytende. Kjemikalier, lim og maling. PCB og Ftalatholdige produkter som isolerglassruter, trykksatte beholdere, lett forurenset og forurenset gravemasser, trykkimpregnerte produkter, bildekk, batterier, El-avfall, lysstoffrør, pærer, oljeholdige maskiner, taksingel, fliser med fliselim og annet farlig avfall. Dette er det som regnes som farlig avfall.

Våtorganisk avfall, matavfall.​

Denne typen avfall tilbyr vi ikke containere til. Vi har utleie av beholdere og komposteringsmaskiner, ta kontakt for et pristilbud på våtorganisk avfall, matavfall og lignende.

Fastpriscontainer eller flytende pris på containerleie?

BmgBestilling.com tilbyr i vår nettbutikk fastpris på leie av 10, 20 og 30 kubikk containere til restavfall, blandet avfall, trevirke, trykkimpregnert trevirke, gips, lett forurenset masse, tunge masser, betongprodukter, tegl og mursteinsprodukter og hageavfall. For at avfall skal bli avhendet så enkelt og rimelig som mulig, er det lurt å sortere i flere fraksjoner, særlig dersom du skulle ha store mengder. For mindre mengder kan den enkleste løsningen være å kombinere en container til restavfall blandet avfall med henting av problemavfallet med varebil. For entreprenører og andre med større mengde søppel, og flere forskjellige typer avfallsfraksjoner, vil det alltid lønne seg og leie flere containere og gjøre sortering på stedet. Behov for containere til forskjellige avfallstyper og mengder, samt en fleksibel leie av varierende containerstørrelser, vil gi en mer tilpasset prisløsning. Ring oss for en uforpliktende samtale om løsninger og et godt tilbud. Vi hjelper kunden til å gjøre det riktig for å unngå avviksgebyrer. Informasjon vedrørende hva som ikke kan blandes, og som må sorteres ut, blir alltid sendt kunden på mail ved bestilling i nettløsningen.

Miljøarbeid.

Bergen Miljø og Gjenvinning AS holder oversikt over hvordan avfall best kan samles inn for å være innovativ og delta i en sterkt miljøengasjert bransje. Som kunde av oss vil vi hjelpe deg til å gjøre innleveringen av avfallet miljøriktig.

Valg av containere.

Vi har alle størrelser containere, åpne og lukkede containere. Den mest vanlige containeren er 10 kubikk åpen container. I bymiljøer, trange gater og bygårder er det brannforskrifter som sier at det skal være lukkede containere. Det er leietaker og avfallsprodusent som har ansvar for å følge brannforskriftene og må påse at det er lukkede containere som bestilles i slike tilfeller. 

Har en tunge masser som betongprodukter eller gravemasser kan en leie 10 liftcontainer eller 20 krokcontainer. En 10 kubikk lift container til tunge masser som for eksempel taksten må ikke fylles mer enn 3/4-dels full.
Av større containere til søppel og boss har vi 20, 30 og 35 kubikk store containere som vi kan kjøre ut raskt. De fleste av disse er åpne, men en kan også bestille slike containere med luker og lokk. Store containere med hydraulisk lokk har også dører i kortenden som gir en lett tilgang til opplasting.


Ta kontakt.
Bestill containeren i nettløsningen. Det lønner seg å komme tidlig i gang med å få oversikt over avfallsløsninger som er tilgjengelige, og legge til rette mest mulig effektiv håndtering av avfallet en har. Vi står klare til å hjelpe deg med å finne den beste løsningen. 

Dette må ikke kastes i container til restavfall, blandet avfall. Denne typen avfall må enten ha egen container eller hentes av våre varebiler:

 

- Elektrisk, EE-avfall.

 

- Alt av elektrisk og elektronisk utstyr.

 

- Radioaktivt avfall.

- Isotoper og andre produkter merkepliktig som radioaktivt.

- Eksplosiver.

- Dynamitt og andre eksplosive stoffer kjemikalier, samt trykksatte beholdere. Dette gjelder også høyreaktive kjemikalier som kan forventes sterke reaksjoner med andre stoffer.

- Smittefarlig avfall. Som for eksempel, sprøyter, kanyler, blodposer, laboratorium avfall og sanitærutstyr.

- Våtorganisk avfall. Som matavfall, matoljer og lignende.
- Farlig avfall.
- Alle typer kjemikalier, spraybokser, batterier, lyspærer, lysstoffrør, asbestprodukter, rengjøringsmidler, gulvbelegg med Ftalater, impregnert trevirke og andre materialer som kan inneholde farlige stoffer.
- Dekk og dekk på felg.
- Avløpsslam.
- Flytende avfall.

- Trykkimpregnert og kreosotbehandlet materiale.
- Taksingel/takpapp.
- Isolerglass, vinduer produsert mellom 1965 og 2005.
- Gips. Gips kan ikke kastes som blandet avfall, gips må ha egen container og må kastes som ren fraksjon.

- Gulvbelegg. Noe eldre gulvbelegg som linoleum ble tilsatt asbest, limen som ble brukt inneholdt også Ftalater. Slikt gulvbelegg må derfor håndteres som farlig avfall.

Avfallsprodusent/kunden er iht. norsk lov ansvarlig for sortering av avfall som skal innleveres og å gi riktig opplysning om hva som leveres til mottak.
Med henvisning til norske lover og konsesjoner, kan de nevnte avfallstyper ikke leveres blandet med annet avfall. Avvik fra dette vil bli belastet med avviksgebyrer iht. gjeldende satser. Utgifter til omklassifisering og sortering ved mottak blir belastet avfallsprodusenten.

Sandviksveien 163, 5035 Bergen, Vestland, Norge

bottom of page